Zoeken
Meetbus VES 24
VES Montage

Storing- en onderhoudscontracten

Om het risico rond het beheer van hoogspanningsassets zoveel mogelijk te beperken, bieden wij storings- en onderhoudscontracten aan. Op basis van de klantbehoeften en onze expertise maken wij een passend onderhoudsconcept, waarbij de uitgangspunten van het concept gevormd worden door:

  • de eigenschappen van de assets;
  • de risico’s van de assets in het kader van de bedrijfsvoering van de eigenaar;
  • onze eigen best practices op het gebied van onderhoud.

Omdat de risico’s verschillen met de aard van het bedrijf, leveren wij naast contracten voor onderhoud en storingswachtdienst ook extra diensten op maat. 

meetbus 24

Meetdienst voor hoogspanningsinstallaties en -kabels

Volker Energy Solutions beschikt over een eigen meetdienst met eigen meetapparatuur en meetwagens. Onze meetspecialisten hebben jaren ervaring en adviseren vanuit hun expertise. Wij verrichten beproevingen op kabels, installaties en transformatoren. Uitkomsten van kwaliteitsmetingen en beproevingen worden desgevraagd vastgelegd in een rapportage. Wij verzorgen ondermeer:

  • Kabelbeproevingen (VLF 0.1hZ, maximaal 54kV)
  • Foutlokalisatie in kabels
  • Kwaliteitsmetingen (PD en TD op kabels t/m 18/30kV)
  • Lokaliseren en selecteren van kabeltracés
  • Turn Ratio Testen
  • Beproeven van MV-installaties

Gerelateerde projecten