Zoeken
leidscheveer.jpg

Ombouw hoogspanningsstation UP-910 ULV afgerond

In maart 2018 rondde Volker Energy Solutions het project ULV Vervangen 10kV administratief af. Daarmee kan ons projectteam terugkijken op een bijzondere prestatie. Zonder netuitval en zonder ongevallen heeft Volker Energy Solutions in het hart van het distributienet in Utrecht één van de belangrijkste 50/10kV- hoofdverdeelstations voor Stedin volgens planning omgebouwd. De technische oplevering van het project vond plaats in augustus 2017. Wij startten dit omvangrijke project in juni 2016.

Kabelkelder in 3D

Binnen het project ULV heeft het team diverse uitdagingen overwonnen. Tevens hebben wij nieuwe technieken toegepast om het vervangen van de twee 10kV-secties te realiseren. Eén van de grote uitdagingen was de gefaseerde overname van de 10kV-verbindingen van de oude installaties naar de nieuwe installaties. Voor de inrichting van de kabelkelder was vooraf een 3D-ontwerp gemaakt om in de zeer krappe ruimte toch alle kabels een plek te geven. De foto’s tonen het resultaat.

Flexibel blijven

Een andere uitdaging was de overnameplanning die in de realisatiefase maar liefst drie keer is aangepast vanwege andere werkzaamheden en storingen in het 10kV-distributienetwerk. Dit vroeg veel van de flexibiliteit en de oplossingsgerichtheid van het uitvoeringsteam van Volker Energy Solutions. Tijdens de projectevaluatie kwamen flexibiliteit, goede samenwerking en de korte communicatielijnen dan ook als sterke punten naar voren.

Eén van de andere grote uitdagingen was een ondergrondse olietank van 10.000 liter in het midden van het 10kV kabeltracé. Daarbij bleek de goede samenwerking met de civiele ketenpartner, Van den Heuvel, van onmisbare waarde binnen het project.

Alle disciplines leveren een bijdrage

Wat het project bijzonder maakte, was de betrokkenheid van alle disciplines binnen Volker Energy Solutions: engineering (Stationsautomatisering; tracé-engineering en 3D-engineering) , diverse teams uit onze vakgroepen Primaire en Secundaire techniek waaronder Telecom en tot slot Projectmanagement. Met dit de succesvolle uitvoering van dit project heeft Volker Energy Solutions uitstekend laten zien wat zij allemaal in huis heeft. Het project is uitgevoerd naar volle tevredenheid van onze voornaamste opdrachtgever Stedin.