Zoeken
Engingeering Thijs rdam
210226 - 26.jpg

Het ontwerp

Wij beginnen met het gedegen in kaart brengen van de wensen en richtlijnen van de klant in een haalbaarheidsstudie. Als er nog geen Voorlopig Ontwerp is, dan maken wij dit op basis van de haalbaarheidsstudie. Om klanten zoveel mogelijk te ontzorgen, leveren wij alle benodigde expertises om het ontwerp verder uit te werken. Dit zijn engineering diensten zoals tracé-onderzoeken en netstudies voor onder andere kortsluit- en loadflowberekeningen. Ook het opstellen van aanvraagspecificaties, het adviseren in de opzet van een beheer & onderhoudsorganisatie en het adviseren in mogelijkheden met betrekking tot het onderhoud.

Vanuit het Voorlopig Ontwerp stellen wij een compleet programma van eisen op. Het Voorlopig Ontwerp werken we uit in een Definitief Ontwerp, waarin het ontwerp in detail wordt uitgewerkt. Op basis hiervan stellen we de materiaalspecificaties op en kan de gewenste aankoop worden opgestart. Vervolgens stellen we een Uitvoeringsontwerp op, waarmee het ontwerp ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

BIM

Systems Engineering methode

In al onze projecten werken wij volgens de Systems Engineering methode. Met onze zelf ontwikkelde systemen maken wij aantoonbaar en traceerbaar dat onze ontwerpen voldoen aan het programma van eisen.

Deze ontwerpwerkzaamheden doen wij met een toegewijd team van specialisten op alle vakgebieden. Van primaire engineering voor alle hoogspanningscomponenten, naar secundaire engineering voor alle aansturing en beveiligingen, tot civiel en bouwkundige ontwerpen voor de stations en funderingen. Dit alles doen wij samen met onze eigen Systems Engineering specialisten, BIM-modelleurs en Detail Engineers.

BIM

BIM

Eén van de pijlers van onze ontwerpen is het gebruik van Building Information Management - BIM. Voor Volker Energy Solutions is BIM meer dan een digitale representatie van het te bouwen project. Met BIM zorgen wij ervoor dat we verschillende bedrijfsprocessen van diverse disciplines van de juiste informatie wordt voorzien in digitale modellen. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze informatie makkelijk aangevuld en verrijkt kan worden met kennis en kunde. In onze ontwerpen gaan we van 3D naar 4D om de planning en daarmee het bouwproces te stimuleren. In de toekomst gaan we ook naar 5D modellen.