Zoeken
200325 - 01.jpg

Volker-ES bouwt mee aan stopcontact op zee

Op maandag 30 maart jl. vertrok de 3.650 ton zware OHVS Borssele Beta uit de haven van Schiedam op een ponton geschoven bij HSM Offshore en werd op sleep genomen door zeesleper Centaurus. Het gevaarte is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. De naam van dit grote stopcontact op zee luidt Borssele Beta Platform. Het is het tweede stopcontact, welke van de HSM werf vertrok richting zee. Daar ver voor de kust bij Borssele liggen de windmolenparken Borssele III, IV en V. Beide transformatorplatformen zullen dienen als verbindstation voor de beide windmolenparken. De vele kabels van de windmolens komen in de verbindstations aan.

200325 - 06.jpg
De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck).

Stopcontact op zee

Vanuit het Nationale Energieakkoord gaat Nederland fors investeren in windparken op zee. TenneT verzorgt de netaansluitingen van deze windparken en heeft HSM Offshore B.V. (HSM) uit Schiedam gecontracteerd voor de bouw van de fundatie en het offshore transformatorstation (OHVS) voor het aansluiten van het toekomstige windpark Borssele Alpha en Beta op het landelijke elektriciteitsnet.
Het OHVS (Offshore High Voltage Substation), ook wel het stopcontact op zee genoemd is een hoogspanningsstation dat onderdeel uitmaakt van het TenneT offshore Grid. HSM heeft de opdracht verworven voor twee van de zes offshore transformatorstation. Voor deze twee stations is Volker Energy Solutions de partner voor de System Integration van de hoogspanningscomponenten, 66 kV platform kabels en de beveiliging-/besturingspanelen ten behoeve van de hoogspanningsinstallatie.

Het 700 MW offshore station zal volgens planning op 1 september operationeel zijn. Vanaf dat moment kan het windpark voor de Zeeuwse kust worden aangesloten op dit verbindstation. De opgewekte elektriciteit van het offshore windpark wordt vervolgens via twee lange kabels van 67 km aan land gebracht naar het hoogspanningsstation in Borssele. Station Borssele is door TenneT in opdracht gegeven aan Volker Energy Solutions voor de System Integration en aan Visser & Smit Hanab voor al het kabelwerk op het station. Met de betrokkenheid van Volker Energy Solutions bij de realisatie van de OHVS en het landstation Borssele onderstrepen wij onze rol in de grote uitdaging waar wij met zijn allen voor staan in de energietransitie.

System Integration

Volker Energy Solutions heeft de System Integration aangepakt conform de eis op basis van System Engineering. System Engineering is een werkmethode die al langer bekend is in de GWW-sector en zijn intrede doet binnen de hoogspanningsmarkt. System Engineering kent drie engineeringsfasen voor dit project:

  • Tijdens de eerste fase (SRA) gaat engineering de eisen analyseren die opgesteld zijn door de klant en deze eisen worden verwerkt in een database.
  • De tweede fase wordt ook wel de DO-fase genoemd en tijdens deze fase gaat engineering in werkpakketen aantonen aan de klant dat het ontwerp voldoet aan de eisen.
  • De derde fase is het uitvoeringsontwerp, ook wel de UO-fase genoemd. In deze fase worden de pakketten gereed gemaakt voor de uitvoering.
200330 - 24.jpg

De rol van Volker Energy Solutions

De grootste uitdaging binnen dit project was het beheersen van alle raakvlakken. Je hebt met verschillende belanghebbenden te maken, denk hierbij aan afdelingen, toeleveranciers en opdrachtgevers. Het idee van TenneT is om het ontwerp van platform Alpha te hergebruiken voor platform Beta en zo identieke offshore platformen te plaatsen. Dat betekent dat er letterlijk een kopie van het ontwerp kan worden gemaakt. Volker Energy Solutions heeft voor beide platforms de System Integration gerealiseerd. De te integreren systemen per platform zijn twee vermogenstransformatoren van 400 MVA per stuk. Om de verliezen in de zeekabels zoveel mogelijk te beperken, zullen deze transformatoren de spanning van de windturbines (66 kV) omhoog transformeren naar 220 kV om de opgewekte elektrische energie te transporteren naar land. Tevens worden er vier 66 kV GIS installaties (Gas Insulated Switchgear SF6) aangesloten om de 24 velden in en uit te schakelen en veilig te stellen. Op deze velden zitten uiteraard de vermogenstransformatoren, vier eigenbedrijf transformatoren en de strengen naar de windturbines.

200330 - 03.jpg

Van windpark op zee naar stroom op land

Volker Energy Solutions is verantwoordelijk voor het aansluiten van de 66 kV platform kabelverbindingen. Dit is gerealiseerd met XLPE 1000 mm2 massief Al (levering Prysmian) en afgemonteerd met een Pfisterer connector grote 4 (levering Batenburg). In totaal zijn er 78 eindsluitingen gemonteerd en aangesloten door de monteurs van Visser & Smit Hanab.
Om met behulp van de verbinding naar het landstation te kunnen schakelen, worden er twee 220 kV GIS installaties geplaatst. De platformen liggen zo ver op zee dat de blindstroom moet worden gecompenseerd door twee shunt reactoren met een vermogen van 55 MVA per stuk. Deze zijn benodigd om het vermogen van maximaal 750 MVA te kunnen transporteren naar het landstation.