Zoeken
ameland.jpg

Zonnepark Ameland

Zonnepark Ameland is een initiatief van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco. Samen hebben zij een gedeelde visie op de verduurzaming van energievoorziening. Dit past in de ambitie van het Waddeneiland om in 2020 volledig energieneutraal te zijn.

Advisering vanuit simulatiemodel

Het zonnepark van circa 10 hectare wordt aan de westkant van het vliegveld in Ballum gebouwd en heeft een piekvermogen van 6 megawatt. Het park voorziet in 20 procent van de elektriciteitsbehoefte van het eiland en wordt middels een 6,3 km lange kabelverbinding aangesloten op het 10 kV-station Nes. Door het aanleggen van duinen en struiken worden de zonnepanelen aan het zicht onttrokken.

Volker Energy Solutions heeft in de ontwikkelingsfase de impact van het zonnepark op het 10 kV net voor BV Zonnepark Ameland onderzocht en een adviesrapport over geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van een door Volker Energy Solutions ontwikkelde simulatie model gebaseerd op de werkelijke opstelling en inrichting van het zonnepark in combinatie met de huidige netconfiguratie. Met de resultaten uit de gemaakte loadflow-berekeningen van het ingepaste zonnepark wordt aangetoond dat de maximale toegestane spanningsvariatie niet wordt overschreden. Daarnaast is heeft Volker Energy Solutions een innovatief advies uitgebracht voor het maximaliseren van de opbrengst van het zonnepark.